Velkommen til GOSLF`s hjemmeside

Generalforsamling 2022

Hej til alle medlemmer!

 

Efter flere måneders nedlukning på grund af Covid-19, afholder GOSLF Generalforsamling torsdag den 17. marts 2022, klokken 19.00, på MAGION i Cafemødelokalet.

 

Dagsorden er som følger:

 

Valg af dirigent

 

Beretning ved formanden 

 

Regnskabsaflæggelse ved kasserer - Jens Erik Rasmussen

 

Fastsættelse af kontingent

 

Behandling af indkomne forslag 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg):                                

  • Jens Erik Rasmussen   
  • Preben Bjørn 
  • Johannes Moesgaard

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 

Eventuelt.

 

 

 

Venlig hilsen

Grindsted og Omegns Slægts og Lokalhistoriske Forening