Velkommen til GOSLF`s hjemmeside

 

Se sidste nyt.

Tirsdag d. 11. oktober 2016 mødes vi på Gyttegård Golfklub kl. 19.00 til foredrag om Gyttegård Plantage ved Holger Grumme Nielsen.  Der bestilles kaffe og kage i cafeteriet. Prisen er 60 kr. pr. person incl. kaffe og kage

Bemærk at vi mødes på Gyttegård og ikke i Grindsted. Personer, der ønsker kørelejlighed, meddeler dette ved tilmelding.

Tilmelding til Judith inden 03.10.2016 på telefon 75 34 82 60

Eller Preben Bjørn mobil 50599332

Noget om omkring Gyttegård.

Direktør eller fabrikant, grosserer eller ingeniør, etatsråd eller kammerherre. Alle med penge på kistebunden blev i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet inviteret – for ikke at sige kraftigt opfordret – til at investere i et stykke jysk hede, som skulle forvandles til plantager. Der blev lokket med udsigten til jagt og muligheden for at eje en stor lystgård i det jyske.

De blev kaldt ”københavnerplantager” eller ”grossererplantager”, fordi de typisk blev købt af rigmænd fra hovedstaden. Næsten 60 plantager blev der plantet på den jyske hede, og dermed støttede københavnerne en god sag for fædrelandet, som efter nederlaget mod tyskerne i 1864 var mindre end nogensinde. Gyttegård Plantage er netop sådan en ”københavnerplantage”.

Gyttegårds grundlægger

Gyttegård hed faktisk Siam (Thailand) i sine første leveår. Det skyldtes grundlæggeren, bankdirektør Axel Heide, som personligt havde guldmineaktier i Siam. Han købte den første hede gård i 1898, og snart ejede han 950 tønder land – eller godt 5 km² - i Trøllund sogn.

”Siams guld skal drysse ned i Trøllund Sande”, sagde Axel Heide, der også investerede i en flot trefløjet plantørbolig (nu Gyttegård Golf Klub), hvor plantøren Jens Møller Christensen - med hjælp fra hedeselskabet – startede plantningen af de første 120.000 nåletræer. I 1908 var der plantet skov på 517 tønder land. Men der var områder, hvor jordbunden var så ringe, at man til sidst opgav at plante træer. Og det er nu det åbne område omkring Grene Sande.

I 1908 kom der en bankkrise pga. for store byggelån i København, og Axel Heide følte sig tvunget til at sælge Siam for 40.000 kr. til grosserer Andreas Petersen, København. Han var gift med Anna Johanne Marie – kaldet Gytte – og stedet skiftede straks navn til Gyttegård.

Andreas Petersen ønskede at bruge Gyttegård som en feriebolig for sin familie, og derfor byggede han i 1916 en privat bygning til familien, tjenestefolk og gæster. Det blev til Ny Gyttegård – eller Villaen – som blev tegnet af en af datidens bedste arkitekter, Martin Borch. Da grosserer-familien flyttede ind i den pompøse bygning, var det med et flyttelæs så stor, at der blev brugt 6-spand hestevogn til at trække det hen over heden fra Vandel station til Ny Gyttegård. Der blev også plantet en stor frugthave med æbler, pærer og blommer på skråningen af Hejnsvig bakkeø, men frugthaven eksisterer ikke længere.

Ny Gyttegård ligger her stadig over for Gyttegård Golf Klub.