Velkommen til GOSLF`s hjemmeside

Generalforsamling 2020

Hej til alle medlemmer!

 

Efter flere måneders nedlukning på grund af Covid-19, blev foreningens Generalforsamling afholdt onsdag den 19. august 2020 på MAGION i lokale 2.

 

Dagsorden var som følger:

 

Valg af dirigent

Adolf Sørensen valgt

 

Beretning ved formanden - Preben Bjørn

Beretningen blev vedtaget

 

Regnskabsaflæggelse ved kasserer - Jens Erik Rasmussen

Regnskabet blev godkendt

 

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er det samme som i 2019

 

Behandling af indkomne forslag 

Et forslag var indkommet og godkendt. Kan læses nedenfor.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:                                

  • Lene Vesterby (genvalgt)
  • Erik Eriksen, modtog ikke genvalg   
  • Carsten Sander Christensen (nyvalgt)

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 

7. Eventuelt.

 

Indkommet forslag:

§ 4 foreslåes ændret som følger: Første sætning slettes.

I stedet indsættes ny tekst som følger her:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer., som konstituerer sig med formand, næstformand, kassserer og sekretær.

Foreningen tegnes udad til af formand og kasserer.

 

Venlig hilsen

Grindsted og Omegns Slægts og Lokalhistoriske Forening