Velkommen til GOSLF`s hjemmeside

Turtil brunkulslejrenei Søby.

 Brunkulslejrene i Søby.

Lørdag13. august kl. 13.00 fra Lidls parkeringsplads. Der køres i egne biler samkørsel.

Deltagerbetaling 60,- kr.  plus kørsel.

Guidet rundvisning kl. 14:00.

Sidste tilmelding til Judith Sørensen 08 august. tlf.: 75348260.

Super tur til søbylejren hvor man har mulighed for at se og opleve det hele.  Indlev dig i klondyket, se hvordan folk levede og arbejdede derude med brunkullet, og ikke mindst hvad er der tilbage samt naturen derude idag. Og ikke mindst mindelunden for de omkomne arbejdere der døde derude.

I 30 år fra begyndelsen af Anden Verdenskrig i 1940 frem til 1970 blev der for alvor udvundet brunkul i Søby Brunkulslejer. Muligheden for at tjene penge ved hårdt arbejde i lejerne tiltrak mange hundrede eventyrlystne mennesker. Der opstod et lettere lovløst, klondyke-lignende samfund.

Arbejdere strømmede til og bosatte sig med familier i skure, træhuse, udtjente rutebiler – en enkelt bosatte sig i nogle år i et klædeskab, han havde slæbt med.

Det første tiår foregik brydningen af kullene næsten udelukkende ved håndkraft – både af nød og for at give arbejde til mange mennesker, men også for at få kullene op i så gode og store stykker som muligt.

Museet, der står på åbent land, har samlet en del af de efterladte redskaber og maskiner og fx tre autentiske boliger fra henholdsvis 1941, 1947 og 1949. Der er også en købmandsbutik fra 1941, en brovægt med lastbil, et brunkulsleje i miniformat og en urørt smedje fra 1970..

I Mindelunden står mindesten over arbejdere fra de 3 sogne med Søby, Fasterholt og Brande, der mistede livet i lejerne.

Pas på.

Søby Brunkulslejer er et smukt og spændende område, men der er stadig risiko for skred. Faren er størst i nærheden af vand og der, hvor sandet har været gravet op og lagt tilbage. Nogle steder, hvor det løse sand bliver mættet med vand, mister det sin bærekraft og bliver til kviksand.

Alle steder, hvor Naturstyrelsen har etableret faciliteter, ligger på områder, hvor der ikke har været brunkulslejer under og er derfor sikre.

Respektér skiltene – al færdsel i området er på eget ansvar.

Den tre kilometer lange Brunkulsvej fra Brunkulsmuseet og barakbyen i vest går midt gennem lejerne frem til banestrækningen øst for lejerne. Brunkulsvej var rammen om det lille, interimistiske samfund, der udgjorde Søby Brunkulslejer.

Gå en tur østpå ad vejen. Søen til venstre kaldes Søby 2 – i folkemunde kaldes den også Baronens Hul. Her ligger også resterne af et vikingeskib, der blev brugt til optagelse af en film, som blandt andre kunstnerne Per Kirkeby og Paul Gernes optog i 1975.

Inde midt i brunkulslejerne ligger ørken-arboretet. Arboret betyder et ”sted med træer” og blev anlagt i 1960’erne som et forstbotanisk forsøg med træsorter.

Tanken var at finde frem til løvtræer, der kan klare sig under de allermest ekstreme forhold i de nøgne sandbjerge. Man prøvede sig løbende frem med planter og frø fra hele verden – mere end 500 arter. Når den ene gik ud, så prøvede man en anden.

Meget få af de eksotiske planter har overlevet. Men mange danske arter som eg, bøg, birk, bævreasp, pil og røn har overlevet. Arter, der naturligt hører hjemme i dansk naturskov, har vist sig at trives fint.

Man kan også finde amerikansk rødeg og en særlig blanding, hybridasp, der har klaret sig i det barske landskab.