Velkommen til GOSLF`s hjemmeside

Generalforsamling 2020

Hej til alle medlemmer!

 

Vi har jo måttet indstille aktiviteterne på grund af Corona, der for er det hele blevet rykket.

Vi mangler at afholde vores Generalforsamling.

Vi har derfor besluttet at den skal afholdes den 19. august kl. 19.00 i Magion lokale 2..

Vi arbejder på at lave nye tiltag i foreningen, og håber at blive klar til at fortælle mere om det.

 

Dagsorden som følger:

 

Valg af dirigent

Beretning ved formanden - Preben Bjørn

Regnskabsaflæggelse ved kasserer - Jens Erik Rasmussen

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag - skal være formanden i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen.

1 forslag er indkommet og kan læses  nedenfor.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:                                

  • Lene Vesterby
  • Erik Eriksen, modtager ikke genvalg            

 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

 

Vi vil gerne have kontingentet betalt inden generaforsamlingen.

 

inkommet forslag:

§ 4 foreslåes ændret som følger: Første sætning slettes.

I stedet indsættes ny tekst som følger her:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer., som konstituerer sig med formand, næstformand, kassserer og sekretær.

Foreningen tegnes udad til af formand og kasserer.

 

Venlig hilsen

Grindsted slægt og lokalhistoriste forening